ضایعه درگذشت مادر همسر گرامی‌تان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده

جناب آقای جواد افشین نژاد
مدیر محترم هماهنگی، اجرایی وفنی تماشاخانه ایرانشهر

ضایعه درگذشت مادر همسر گرامی‌تان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده.

تماشاخانه ایرانشهر


1397/11/27