جوابیه تماشاخانه ایرانشهر

جوابیه تماشاخانه ایرانشهر به ادعای رئیس اداره نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی

در پاسخ به ادعاها و مصاحبه سیدوحید فخر موسوی رییس اداره ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی در پی متوقف شدن اجرای نمایش «عاشقانه‌های خیابان» به کارگردانی شهرام گیل‌آبادی با خبرگزاری مهر و صحبت های ایشان در خصوص نامه نگاری با مجموعه ی ایرانشهر و انتظار ایشان در قبال جواب رییس تماشاخانه ی ایرانشهر قابل ذکر است که:
الف: نامه ای در تاریخ 5 تیر 98 و به شماره 98/152294 با مضمون اصلاح نکاتی چند از نمایش عاشقانه های خیابان، به تماشاخانه ی ایرانشهر رسید که بلافاصله با پیگیری رییس تماشاخانه موارد به اطلاع کارگردان نمایش رسید و پس از آن مجدد توسط اعضای شورای نظارت طی روزه های متعدد در حین اجرا مورد بازبینی قرار گرفت.
ب: بعد از این نامه مجددا نامه ای در مورخه 17 تیر 98 به شماره 98/159303 از سوی مدیر کل هنرهای نمایشی به تماشاخانه رسید که طی آن به صراحت به تماشاخانه ی ایرانشهر ابلاغ شد که پروانه ی اجرای نمایش عاشقانه های خیابان لغو می گردد که به پیوست و برای روشن شدن اذهان عموم و آن خبرگزاری محترم ضمیمه می‌گردد.

لازم به ذکر است که رییس شورای نظارت بهتر از هر کسی باید بداند که درخواست مجوز از سوی سالن ها برای اجرای هر نمایشی، مربوط به قبل از دریافت مجوز بوده و پس از تایید نهایی شورای نظارت و صدور مجوز، در حین اجرای نمایش نیاز به درخواست مجددی از سوی مدیریت سالن ها نیست. در صورتی که موارد اصلاحی برای هر نمایش ارائه شود، مدیریت سالن موارد را به اطلاع کارگردان رسانده و بر اعمال اصلاحات تاکید می کند. وقتی اعضای شورای نظارت بارها در حین اجرا، نمایش را بازبینی می کنند و نتایج بازبینی های خود را نیز مستقیم با کارگردان درمیان می گذارند، چه نیازی به درخواست مجدد از سوی سالن می باشد؟!
متاسفانه آقای فخرموسوی در مصاحبه ی خود به نوعی موضوع توقیف نمایش عاشقانه های خیابان را وارونه جلوه داده اند که گویی تماشاخانه ی ایرانشهر موافق ادامه ی اجرا نبوده است. این در حالی است که تماشاخانه ی ایرانشهر پس از دریافت نامه ی لغو مجوز اجرا بر حسب ضوابط موجود موارد را به اطلاع کارگران رسانده و از ادامه ی اجرا طبق دستور مدیرکل هنرهای نمایشی جلوگیری کرده است.

مجید رجبی معمار
رئیس تماشاخانه ایرانشهر

 


1398/4/20