جوابیه تماشاخانه ایرانشهر


به نام خدا


      در مورخ 6/5/98 در روزنامه محترم کیهان مطلبی درج شده است تحت عنوان "یک بام و دو هوا".
مطلبی که اجرای دو نمایش "عاشقانه¬های خیابان" و نمایش "پا" را بهانه قرار داده تا موضوعاتی را حاکی از موضع¬گیری شخصی نگارنده –احتمالا بدلیل عدم اطلاع کافی- علیه خانه هنرمندان ایران و تماشاخانه ایرانشهر بنگارد و درج کند.
لازم میدانیم با ذکر یک مقدمه و چند نکته پیرامون چگونگی عملکرد تماشاخانه ایرانشهر بجهت تنویر افکار عمومی اطلاع¬رسانی کنیم.
در این مطلب لغو مجوز نمایش "عاشقانه¬های خیابان" که خود حاکی از تعامل تماشاخانه با شورای نظارت و ارزشیابی است را بهانه قرار داده تا شرح مبسوطی از قوانین شورای نظارت و ارزشیابی که برای همه اصحاب هنرهای نمایشی و مسئولان تماشاخانه¬ها اظهر من الشمس است را ارائه کند و در جایی به نمایش "پا" اشاره می-کند که مواردی داشته اما همه آنها اصلاح شده و دیگر مسئله¬ای تا اتمام تاریخ نمایش نداشته است.
 خواننده متوجه نمی¬شود، نمایشی که موازین را رعایت نکرده و اجرایش متوقف شده درست بوده یا غلط و یا نمایشی که مواردی داشته و پس از اعمال اصلاحات، نمایش خوبی شده، نشان از ضعف مدیریت است یا حسن تدبیر.
در اینجا از ذکر مجدد شرح مبسوط نگارنده در خصوص قوانین شورای نظارت و از توضیح برای سوءاستفاده گزینشی از جوابیه قبلی روابط عمومی تماشاخانه ایرانشهر در پاسخ به برخی موارد مصاحبه رئیس محترم شورای نظارت و ارزشیابی هنرهای نمایشی خوداری می¬کنیم. اگر چه در همین مطالب گزینش شده هم می¬توان نشانه-های تعامل و همکاری تماشاخانه با شورای نظارت و ارزشیابی را دریافت کرد و به این مطلب نگارنده اشاره می-کنیم که "در تمامی تقاضاهایی که برای شورای نظارت به همراه متن ارسال می¬گردد آمده، نظر به تایید کیفیت هنری و محتوایی نمایشنامه"...                                  


نگارنده جمله¬ی "نظر به کیفیت هنری و محتوایی" را بهانه قرار داده و شرح می¬دهد که مسئولین تماشاخانه این نمایشنامه را خوانده¬اند یا نخوانده¬اند؟ اگر خوانده¬اند مسئولیتش با آنها است اگر نخوانده¬اند فاجعه است و چنین و چنان...
نگارنده محترم "یک بام و دو هوا" توجه نکرده اند که هر ادعایی صرفا درحد درخواست مسئولیت¬آور نیست و تنها پس از پذیرش این ادعا توسط شورای نظارت و صدور پروانه نمایش که به معنی تایید آن ادعاست، برای شورای نظارت و هم مدیر متقاضی مسئولیت¬آور می¬شود.
البته ایشان وظایف پس از صدور پروانه نمایش را که گویی تازه با آن آشنا شده¬اند و تمامی تماشاخانه¬ها از شروع کارشان با آنها آشنا هستند را نیز متذکر شده¬اند که از این بابت ممنونیم...
در اینجا از قضاوتهای شخصی ایشان در خصوص اینکه مسئولین تالارها به گروه¬ها تذکر نمی¬دهند و به وظیفه¬شان عمل نمی¬کنند و دیکر اتهامات در می¬گذریم و ایشان را به احکم الحاکمین وا می¬گذاریم؛ اما برای آگاهی ایشان و خوانندگان محترم به عرض می¬رسانیم که بله، شورای نظارت علم غیب ندارد ولی نیروهای شورای نظارت با هماهنگی و همیاری مدیران تماشاخانه¬ها، از نمایش¬های در حال اجرا بازبینی می¬کنند و همزمان با مدیران تماشاخانه¬ها در جریان جزئیات اجرا قرار می¬گیرند و تخلفات احتمالی را مرتبا گوشزد می¬کنند.
و اما ذکر چند نکته:
1-  کلیه تقاضاهای اجرای نمایش از سوی هنرمندان تئاتر در تماشاخانه ایرانشهر، توسط شورای سیاستگذاری تماشاخانه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به ضرورت طرح محتوی، مبتنی بر نیاز فرهنگی جامعه و کیفیت برتر هنری، آثار مورد نظر انتخاب می¬شوند تا در برنامه¬ریزی سالیانه، مراحل قانونی را طی کرده و پس از دریافت مجوز لازم از شورای نظارت و ارزشیابی در جدول اجراهای تماشاخانه ایرانشهر قرار گیرند.
2-  نمایش¬ها با درخواست مدیریت تماشاخانه طی بازه زمانی یک تا دو ماه پیش از زمان اجرا، توسط شورای محترم نظارت و ارزشیابی مورد بازبینی قرار گرفته و مجوز لازم را دریافت می¬کنند. در صورتی که شورای نظارت و ارزشیابی مواردی را جهت اصلاح متذکر شود، گروه با نظارت نماینده تماشاخانه موظف به اعمال اصلاحات بوده و بازبینی مجدد صورت می¬گیرد.
3-  مدیر و همکاران تماشاخانه بصورت مداوم با گروه نمایش همکاری و همیاری لازم را بعمل آورده تا هم برای هرچه بهتر شدن نمایش و هم صیانت از مجوز صادر شده مشکلی پیش نیاید و گروه نمایش با طیب خاطر نمایشی جذاب و تاثیرگزاری را روی صحنه ببرد که قضاوت و استقبال تماشاگران و هنرمندان در تایید این موضوع قابل استناد است.
4-  مدیر و همکاران تماشاخانه در تمام مراحل پیش و حین اجرا بیشترین تعامل را با مرکز هنرهای نمایشی داشته و در سایه همین همکاری متقابل است که طی 4 سال گذشته با وجود به صحنه رفتن قریب به 211         اثر نمایشی در سالنهای تماشاخانه ایرانشهر تنها شاهد کمتر از 5 مورد تذکر کتبی مرکز هنرهای نمایشی بوده¬ایم و برای نخستین بار نمایش "عاشقانه¬های خیابان" بدلیل عدم توجه به تذکرات مکرر مسئولان تماشاخانه ایرانشهر و مرکز هنرهای نمایشی به ناچار لغو مجوز و تعطیل شد. یعنی یک نمایش از 211 نمایش اجرا شده.
5-  بدیهی است تئاتر یک هنر زنده است و به همین دلیل دچار تغییرات مداوم در اجراهای مختلف می¬شود. بیشتر این تغییرات در جهت ارتقاء کیفیت هنری و در راستای هرچه بهتر شدن محتوی، صورت می-گیرد. اگر مواردی خاص به تخفیف محتوی و یا تقلیل اجرا منجر شود، تماشاخانه ضمن تعامل با شورای نظارت و ارزشیابی و تذکر به گروه نمایشی موارد را پیگیری و نظارت می¬کند.
6-  در خصوص مطالب مرتبط با نمایش "پا" که اخیرا در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران بر روی صحنه رفت نیز مراتب را از معاونت هنری خانه هنرمندان ایران جویا شدیم که در پاسخ اعلام کردند در طی 4 سال گذشته و اجرای قریب به 182 نمایش، تنها موردیکه بعد از تذکرات مکرر مسئولین نمایشی خانه هنرمندان مورد تذکر کتبی شورای نظارت و ارزشیابی قرار گرفته نمایش "پا" بوده است که بدلیل انجام اصلاحات مورد نظر تا پایان زمان مقرر اجرا شد و جای گله¬مندی از نگارنده محترم مطلب "یک بام و دو هوا" دارد که هیچ اعتنا و توجهی به 181 اثر دیگر نداشته و فقط یک اثر را بهانه طرح ادعاها و حواشی فراوان نموده است.


                                              روابط عمومی تماشاخانه ایرانشهر

8/5/1398

              
 


1398/5/9