آغاز ماه عزاداری سالار شهیدان تسلیت باد

السلام ای وادی کرببلا
السلام ای سرزمین پر بلا
السلام ای جلوه گاه ذوالمنن
السلام ای کشته های بی کفن . . .

آغاز ماه عزاداری سالار شهیدان تسلیت باد

 


1398/6/9