روز ارتباطات و روابط عمومی مبارک

فرا رسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی  برهمه‌ی فعالین و دست‌اندرکاران این عرصه گرامی باد.

روابط عمومی تماشاخانه ایرانشهر


1399/2/27