نمایش: خنکای ختم خاطره

نویسنده و کارگردان: حمید رضا آذرنگ سالن استاد سمندریان دی و بهمن 97