نمایش: کمدی الهی، جلد برزخ

نویسنده و کارگردان: ابراهیم پشت کوهی / بازیگران:رضا آزاد دریایی، مجید کشاورز، بهرام عباسی فرد