عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش " بوقلمون "

نویسنده و کارگردان: خیراله تقیانی پور - سالن استاد سمندریان - آذر، دی ، بهمن 98