نمایش «عمولاوروف»

نویسنده و کارگردان: امیر امیری اردیبهشت و خرداد 1400 سالن دکتر ناظرزاده کرمانی

نمایش «سگک»

کارگردان: رضا بهرامی اردیبهشت و خرداد 1400 سالن استاد سمندریان

نمایش " بوقلمون "

نویسنده و کارگردان: خیراله تقیانی پور - سالن استاد سمندریان - آذر، دی ، بهمن 98

نمایش " باق وحش "

نویسنده: فراز مهدیان دهکردی - کارگردان: امیربهاور اکبرپور دهکردی - سالن دکتر ناظرزاده کرمانی -دی و بهمن 98

نمایش " شیر خشک "

نویسنده و کارگردان: نوید معمار - سالن دکتر ناظرزاده کرمانی - دی و بهمن 98

نمایش " لانچر 5 "

نویسنده و کارگردان: پویا سعیدی، مسعود صرامی - سالن استاد سمندریان - دی و بهمن 98

نمایش " قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین "

نویسنده، طراح و کارگردان: آتیلا پسیانی - سالن استاد سمندریان - آبان و آذر 98

نمایش " هیچ چیز جدی نیست "

نویسنده: رچ اورلاف - کارگردان: مسعود دلخواه- سالن استاد سمندریان - آبان و آذر 98

نمایش "سوختن"

نویسنده: مهرداد کوروش نیا - کارگردان: علیرضا آرا، علیرضا اولیایی - سالن دکتر ناظرزاده کرمانی - آبان و آذر 98