نمایش " آلفرد "

نویسنده: پاسکال نوواکی- کارگردان : هادی عامل - سالن دکتر ناظرزاده - فروردین و اردیبهشت 98

نمایش " یک ساعت آرامش "

نویسنده: فلوریان زلر - کارگردان : سید جواد روشن - سالن دکتر ناظرزاده - فروردین و اردیبهشت 98

نمایش اکوان دیو

نویسنده و کارگردان عباس عبدالله زاده سالن استاد سمندریان فروردین و اردیبهشت 98

نمایش«غلامرضا لبخندی»

نویسنده و کارگردان :کهبد تاراج سالن استاد سمندریان فروردین و اردیبهشت 98

نمایش: وقتی خروس غلط می خواند

نویسنده و کارگردان: علی شمس سالن استاد سمندریان بهمن و اسفند 97

نمایش: کمدی الهی، جلد برزخ

نویسنده و کارگردان: ابراهیم پشت کوهی سالن دکتر ناظرزاده کرمانی دی و بهمن 97

نمایش: تبرئه

کارگردان: منیژه محامدی سالن استاد سمندریان دی و بهمن 97

نمایش: خنکای ختم خاطره

نویسنده و کارگردان: حمید رضا آذرنگ سالن استاد سمندریان دی و بهمن 97

نمایش: نگهبانان

کارگردان: ملودی ارام نیا سالن دکتر ناظرزاده کرمانی دی و بهمن 97