نمایش " نفرین قحطی زدگان "

نویسنده: سام شپارد - کارگردان : اشکان خطیبی- سالن استاد سمندیان - خرداد و تیر 98

نمایش " عاشقانه های خیابان "

نویسنده: محمد چرم‌شیر، بهمن عباس‌پور - کارگردان : شهرام گیل آبادی - سالن استاد سمندریان- خرداد و تیر 98

نمایش " تراس "

نویسنده: ژان کلود کری یر - کارگردان : مسعود کرامتی- سالن دکتر ناظرزاده - اردیبهشت و خرداد 98

نمایش " خون به پا می شود "

نویسنده: شهرام احمدزاده - کارگردان : مسعود طیبی - سالن دکتر ناظرزاده - اردیبهشت و خرداد 98

نمایش " ماربازی "

کارگردان : سعید دشتی - سالن استاد سمندریان- اردیبهشت و خرداد 98

نمایش " آلفرد "

نویسنده: پاسکال نوواکی- کارگردان : هادی عامل - سالن دکتر ناظرزاده - فروردین و اردیبهشت 98

نمایش " یک ساعت آرامش "

نویسنده: فلوریان زلر - کارگردان : سید جواد روشن - سالن دکتر ناظرزاده - فروردین و اردیبهشت 98

نمایش اکوان دیو

نویسنده و کارگردان عباس عبدالله زاده سالن استاد سمندریان فروردین و اردیبهشت 98

نمایش«غلامرضا لبخندی»

نویسنده و کارگردان :کهبد تاراج سالن استاد سمندریان فروردین و اردیبهشت 98