عضویت در باشگاه تماشاگران
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/98052_photo_2024-05-19_14-14-04.4ac18b.jpg

  آرت | ART

  آرت | ART

  کارگردان: علیرضا کوشک جلالی
  نویسنده: یاسمینا رضا
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ تیر
  • ساعت اجرا: ۱۸:۳۰
  • ۲۶۰,۰۰۰ و ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/21425_untitled.4ac18b.jpg

  گنجشک مفرغی

  گنجشک مفرغی

  ن و ک :شهرام کرمی
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۲۶ اردیبهشت تا ۰۱ تیر
  • ساعت اجرا: ۱۹:۰۰
  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/21207_jibhaee_image.4ac18b.jpeg

  جیب‌هایی پر از نان

  جیب‌هایی پر از نان


  نویسنده: ماتیی ویسنی یک
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۱۲ تیر تا ۲۴ مرداد
  • ساعت اجرا: ۲۱:۱۵
  • ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/94234_blur_image.4ac18b.jpeg

  تاری

  کارگردان: محمد برهمنی
  نویسنده: پویا صادقی
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۱۳ تیر تا ۲۴ مرداد
  • ساعت اجرا: ۱۹:۰۰
  • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/24538_kharshotor_image.4ac18b.jpeg

  خارشتر

  خارشتر

  کارگردان: سیدعلی موسویان
  نویسنده: هدی آهنگر
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۲۵ اردیبهشت تا ۰۸ تیر
  • ساعت اجرا: ۲۰:۴۵
  • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/62695_img_0621.4ac18b.jpg

  نکبت

  کارگردان: پویا سعیدی
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۲۵ اردیبهشت تا ۰۶ تیر
  • ساعت اجرا: ۲۰:۳۰
  • ۳۰۰,۰۰۰ و ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت

اخبار تماشاخانه