عضویت در باشگاه تماشاگران
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/62292_photo_2024-04-06_11-16-40.2d42c6.jpg

  طلوع خونین

  طلوع خونین

  ن و ک :مسعود طیبی
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۲۰ فروردین تا ۲۱ اردیبهشت
  • ساعت اجرا: ۲۱:۰۰
  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/84887_photo_2024-03-30_11-58-34.2d42c6.jpg

  روزمرگی

  روزمرگی

  کارگردان: شیماه خاسب، امیرسپهر تقی لو
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۱۹ فروردین تا ۲۱ اردیبهشت
  • ساعت اجرا: ۱۹:۰۰
  • ۲۲۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/29478_asbghatelin3_image.2d42c6.jpeg

  اسب قاتلین

  اسب قاتلین

  کارگردان: سید محمدهادی هاشم زاده
  نویسنده: رضا گشتاسب
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۱۹ فروردین تا ۲۱ اردیبهشت
  • ساعت اجرا: ۱۹:۰۰
  • ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت

اخبار تماشاخانه