expand_less

people

room

event

credit_card

خرید
بستن
برگشت
به تعداد
remove_circle
۱
add_circle
ادامه
برگشت
صندلی‌ها
بهای کل
نام و نام خانوادگی
شماره موبایل
آدرس ایمیل
کد تخفیف
رزرو
چک کد تخفیف
برگشت
بهای نهایی
پرداخت
لغو
people

خطا

تلاش مجدد
برگشت