عضویت در باشگاه تماشاگران

اعلام آمار مخاطب و فروش فروردین و اردیبهشت تماشاخانه ایران‌شهر

اعلام آمار مخاطب و فروش فروردین و اردیبهشت تماشاخانه ایران‌شهر

آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌هایی که در نوبت اجرایی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳ در سالن‌های تماشاخانه‌ ایران‌شهر روی صحنه رفتند، اعلام شد.

به گزارش روابط‌عمومی تماشاخانه‌ ‌ایران‌شهر، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های «اسب قاتلین»، «آگنیتاژ»، «روزمرگی» و «طلوع خونین» که فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۳ در سالن‌های سمندریان و ناظرزاده‌ کرمانی‌ به صحنه رفتند به تفکیک اجراها مشخص شد.

نمایش «اسب قاتلین» به کارگردانی محمد هادی هاشم‌ زاده که از ۱۹ فروردین در سالن سمندریان با ظرفیت ۱۵۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۲۰ هزار تومان روی صحنه رفت با ۳۲ اجرا تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت و با میزبانی از ۳۲۹۷ تماشاگر، فروشی معادل ۵۵۰ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان داشته است.

نمایش «آگنیتاژ» به کارگردانی حسین‌ کارگر که از ۱۹ فروردین در سالن سمندریان با ظرفیت ۱۵۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۰۰ و ۱۸۰ هزار تومان روی صحنه رفت؛ با ۱۸ اجرا تا تاریخ ۷ اردیبهشت و با میزبانی از ۹۷۵ تماشاگر فروشی معادل ۱۶۱ میلیون و ۹۱۸ هزار تومان داشته‌ است.

نمایش «روزمرگی» به کارگردانی مشترک شیماه‌ خاسب و سپهر تقی‌لو که از ۱۹ فروردین در سالن ناظرزاده‌ کرمانی با ظرفیت ۲۱۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۰۰ و ۲۲۰ هزار تومان روی صحنه رفت با ۲۳ اجرا تا تاریخ ۱۳ اردیبهشت توانست با میزبانی از ۲۱۵۹ تماشاگر به فروش ۳۲۷ میلیون و ۳۶ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «طلوع خونین» به کارگردانی مسعود طیبی که از ۲۰ فروردین در سالن ناظرزاده‌ کرمانی با ظرفیت ۲۱۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان اجراهای خود را آغاز کرد، با ۱۷ اجرا تا تاریخ ۷ اردیبهشت و با میزبانی از ۱۴۰۹ تماشاگر فروشی معادل ۱۸۸ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان داشته است.

اجرای نمایش‌های «روزمرگی»، «آگنیتاژ» و «طلوع خونین» در این نوبت اجرایی به دلیل رعایت نکردن قاعده‌ کف فروش تماشاخانه‌ ایران‌شهر زودتر از موعد مقرر به پایان رسیدند.


1403/2/23