عضویت در باشگاه تماشاگران

بیش از ۲۰ هزار تماشاگر به تماشای نمایش‌های تماشاخانه ایرانشهر نشست

بیش از ۲۰ هزار تماشاگر به تماشای نمایش‌های تماشاخانه ایرانشهر نشست

آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌هایی که در نوبت اجرایی اردیبهشت و خرداد‌ ۱۴۰۳ در سالن‌های تماشاخانه‌ ایرانشهر روی صحنه رفتند، اعلام شد.

 

به گزارش روابط عمومی تماشاخانه ایرانشهر، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های «نکبت»، «آرت»، «گنجشک مفرغی» و «خارشتر» که در فاصله‌ی زمانی ۲۵ اردیبهشت تا ۱۰ تیرماه  در سالن‌های استاد سمندریان و ناظرزاده‌ کرمانی‌ به صحنه رفتند، به تفکیک اجراها مشخص شد.

نمایش «نکبت» به کارگردانی پویا سعیدی که از ۲۵ اردیبهشت در سالن ناظرزاده با ظرفیت ۲۱۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۳۰۰ و ۲۵۰ هزار تومان روی صحنه رفت با ۵۱ اجرا تا تاریخ ۱۰ تیر و با میزبانی از ۱۱۲۷۴ تماشاگر، توانست به فروشی معادل ۲ میلیارد و ۹۴۷ میلیون و ۹۰ هزار تومان دست پیدا کند. 

نمایش «آرت» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی که از ۲۷ اردیبهشت در سالن ناظرزاده با ظرفیت ۲۱۲  تماشاگر و قیمت بلیت ۲۶۰ و ۲۲۰ هزار تومان روی صحنه رفت؛ با ۲۷ اجرا تا تاریخ ۸ تیر و با میزبانی از ۳۳۶۲ تماشاگر فروشی معادل ۶۶۰ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان داشته‌ است. 

نمایش «گنجشک مفرغی» به کارگردانی شهرام کرمی که از ۲۶ اردیبهشت در سالن استاد سمندریان با ظرفیت ۱۵۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان روی صحنه رفت با ۲۹ اجرا تا تاریخ ۸ تیر‌ با میزبانی از ۱۸۷۵ تماشاگر فروشی معادل ۲۷۶ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان داشته است. 

نمایش «خارشتر» به کارگردانی سید علی موسویان که از ۲۵ اردیبهشت در سالن استاد سمندریان با ظرفیت ۱۵۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان اجراهای خود را آغاز کرد؛ با ۳۰ اجرا تا تاریخ ۸ اردیبهشت توانست با میزبانی از ۳۸۹۲ تماشاگر به فروشی معادل ۷۵۸ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان دست پیدا کند. 

گفتنی است نمایش‌های نوبت اجرایی اردیبهشت و خرداد تماشاخانه ایرانشهر به دلیل یک هفته تعطیلی اجرا در پی اعلام عزای عمومی کشور تا پایان هفته‌ نخست تیرماه به صحنه رفتند. 

 

 

1403/4/12