عضویت در باشگاه تماشاگران

رئالیسم مصنوعی

رئالیسم مصنوعی

  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۱۴ شهریور تا ۲۲ مهر
  • ۱۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

سوم ماه می

سوم ماه می

  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۲۰ شهریور تا ۲۲ مهر
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت