عضویت در باشگاه تماشاگران

طلوع خونین

طلوع خونین

  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۲۰ فروردین تا ۲۱ اردیبهشت
  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

روزمرگی

روزمرگی

  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۱۹ فروردین تا ۲۱ اردیبهشت
  • ۲۲۰,۰۰۰، ۲۰۰,۰۰۰ و ۱۸۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

اسب قاتلین

اسب قاتلین

  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۱۹ فروردین تا ۲۱ اردیبهشت
  • ۲۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت