عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش " معرکه در معرکه "

نویسنده: داود ‌میرباقری - طراح و کارگردان: سیاوش ‌طهمورث - فروردین و اردیبهشت 1402 - سالن استاد سمندریان