عضویت در باشگاه تماشاگران

گزارش آماری سه نمایش تماشاخانه‌ی ایران‌شهر اعلام شد

گزارش آماری سه نمایش تماشاخانه‌ی ایران‌شهر اعلام شد

گزارش آماری تعداد تماشاگران سه نمایش اجرا شده در سالن‌های تماشاخانه‌ی‌ ایران‌شهر اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی تماشاخانه‌ی ‌ایران‌شهر، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های «توافق‌نامه»، «همکارها»، و «خانم آقای جرج‌ کلونی» که در نوبت اجرایی آذر و دی ماه سال جاری در سالن‌های سمندریان و ناظرزاده‌ی کرمانی‌ به صحنه رفتند، به تفکیک اجراها مشخص شد.

نمایش «توافق‌نامه» به کارگردانی کورش سلیمانی که از روز بیست و دوم آذر ماه در سالن ناظرزاده‌ی کرمانی با ظرفیت ۲۱۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۸۰ هزار تومان روی صحنه رفت، با ۳۵ اجرا تا تاریخ بیست و نهم دی ماه و میزبانی از ۷۴۰۷ تماشاگر، فروشی معادل ۱ میلیارد و ۱۵۷ میلیون و ۲۳۴ هزار تومان داشته است.

همچنین‌ نمایش « همکارها» به کارگردانی پریسا محمدی که از روز بیست و سوم آذر ماه در سالن سمندریان با ظرفیت ۱۵۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۵۰ و ۱۸۰ هزار تومان روی صحنه رفت، با ۲۸ اجرا تا تاریخ بیست و نهم دی ماه و میزبانی از ۲۶۱۷ تماشاگر فروشی معادل ۳۱۳ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان داشته است.

نمایش «خانم آقای جرج‌ کلونی» به کارگردانی مونا صوفی که از روز بیست و هفتم آذر ماه در سالن استاد سمندریان با ظرفیت ۱۵۰ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۷۰ هزار تومان روی صحنه رفت، با ۲۹ اجرا تا تاریخ بیست و نهم دی ماه و میزبانی از ۲۶۰۷ تماشاگر به فروش ۲۶۶ میلیون و ۹۵۳ هزار تومان دست پیدا کرد.


1402/11/1