عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش " عاشقانه های خیابان "

نویسنده: محمد چرم‌شیر، بهمن عباس‌پور - کارگردان : شهرام گیل آبادی - سالن استاد سمندریان- خرداد و تیر 98