عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش " نفرین قحطی زدگان "

نویسنده: سام شپارد - کارگردان : اشکان خطیبی- سالن استاد سمندیان - خرداد و تیر 98