عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش " مرغ دریایی من "

نویسنده: کیومرث مرادی (بر اساس نمایشنامه مرغ دریایی آنتوان چخوف) - کارگردان: کیومرث مرادی - سالن استاد سمندریان - مرداد و شهریور 98