عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش " اُسلو "

نویسنده: جی. تی راجرز - کارگردان: یوسف باپیری - سالن استاد سمندریان - مهر و آبان 98