عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش " شیر خشک "

نویسنده و کارگردان: نوید معمار - سالن دکتر ناظرزاده کرمانی - دی و بهمن 98