همه اجراها در حال اجرا اجرای آینده
سالن استاد ناظرزاده سالن استاد سمندریان
 • هار

  هار

  هار

  ن و ک :حسین پوریانی فر
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۱۷ فروردین تا ۱۷ اردیبهشت
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • لوله

  لوله

  لوله

  ن و ک :علیرضا اجلی
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۲۱ فروردین تا ۲۴ اردیبهشت
  • ۶۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • سگک

  سگک

  سگک

  کارگردان: رضا بهرامی
  نویسنده: کهبد تاراج
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۲۲ فروردین تا ۱۷ اردیبهشت
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • عمو لاوروف

  عمو لاوروف

  عمو لاوروف

  ن و ک :امیر امیری
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۱۸ فروردین تا ۲۴ اردیبهشت
  • ۶۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت

اخبار تماشاخانه