همه اجراها در حال اجرا اجرای آینده
سالن استاد ناظرزاده سالن استاد سمندریان

اخبار تماشاخانه

۱۳۹۹/۱۱/۸

روایتی از سرنوشت تلخ اعتماد

جشنواره تئاتر فجر در تماشاخانه ایرانشهر

۱۳۹۹/۱۱/۷

اجرای تئاتر با بازیگر تخیلی

جشنواره تئاتر فجر در تماشاخانه ایرانشهر

۱۳۹۹/۱۱/۶

تبدیل حرمسرای شاه به گاراژ

جشنواره تئاتر فجر در تماشاخانه ایرانشهر