ورود به سایت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/83774_panahkah2_image.2d42c6.jpeg

  پناه‌کاه

  پناه‌کاه

  ن و ک :فرید قادرپناه
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۰۲ تیر تا ۳۰ مرداد
  • ساعت اجرا: ۲۰:۳۰
  • ۹۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/94075_1200%20.2d42c6.jpg

  سفید

  کارگردان: صادق برقعی
  نویسنده: امیر ابراهیم زاده
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۰۶ مرداد تا ۱۱ شهریور
  • ساعت اجرا: ۲۱:۰۰
  • ۸۰,۰۰۰ و ۹۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت

اخبار تماشاخانه