• سایر بازماندگان

  سایر بازماندگان

  سایر بازماندگان

  کارگردان: مهرداد مصطفوی
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۲۰ دی تا ۲۸ بهمن
  • ساعت اجرا: ۲۰:۳۰
  • ۶۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • دن کیشوت

  دن کیشوت

  دن کیشوت

  ن و ک :جواد مولانیا
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۲۰ دی تا ۰۴ بهمن
  • ساعت اجرا: ۱۸:۰۰
  • ۷۰,۰۰۰، ۶۵,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • خون خانه زنان

  خون خانه زنان

  خون خانه زنان

  ن و ک :
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۱۳ دی تا ۱۳ بهمن
  • ساعت اجرا: ۱۸:۰۰
  • ۶۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • رویای شب نیمه تابستان

  رویای شب نیمه تابستان

  رویای شب نیمه تابستان

  کارگردان: امین زندگانی
  نویسنده: ویلیام شکسپیر
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۱۳ دی تا ۱۳ بهمن
  • ساعت اجرا: ۲۰:۳۰
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • توفان

  توفان

  کارگردان: مصطفا کوشکی
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • به زودی
  اطلاعات بیشتر

اخبار تماشاخانه