همه اجراها در حال اجرا اجرای آینده
سالن استاد ناظرزاده سالن استاد سمندریان
 • سگک

  سگک

  سگک

  کارگردان: رضا بهرامی
  نویسنده: کهبد تاراج
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۲۸ اردیبهشت تا ۰۸ تیر
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • هار

  هار

  هار

  ن و ک :حسین پوریانی فر
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۲۶ اردیبهشت تا ۰۸ تیر
  • ۵۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • اسطرلاب ۱/۲

  اسطرلاب ۱/۲

  اسطرلاب ۱/۲

  ن و ک :صدرا صباحی
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۰۳ تا ۲۰ تیر
  • ۶۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت

اخبار تماشاخانه