همه نمایش‌ها در حال اجرا نمایش‌های آینده
سالن استاد ناظرزاده سالن استاد سمندریان
 • خلوت بی همایون

  خلوت بی همایون

  خلوت بی همایون

  کارگردان: علی ژکان
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۱۴ آذر تا ۱۰ دی
  • ساعت اجرا: ۱۸:۳۰
  • ۶۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷

  فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷

  فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷

  کارگردان: کورش سلیمانی
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۱۸ آذر تا ۱۷ دی
  • ساعت اجرا: ۱۸:۰۰
  • ۶۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • درس بی پایان (چندپرتره از آموزش کاسپار)

  درس بی پایان (چندپرتره از آموزش کاسپار)

  درس بی پایان (چندپرتره از آموزش کاسپار)

  کارگردان: میلاد نیک آبادی
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۱۷ آبان تا ۱۵ آذر
  • ساعت اجرا: ۱۹:۳۰
  • ۶۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • باب بارا

  باب بارا

  باب بارا

  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۱۸ آبان تا ۱۵ آذر
  • ساعت اجرا: ۱۷:۰۰
  • ۶۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • تصویر مصور مظفری

  تصویر مصور مظفری

  تصویر مصور مظفری

  کارگردان: وحید نفر
  نویسنده: اصغر گروسی
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۱۰ آذر تا ۱۰ دی
  • ساعت اجرا: ۲۰:۳۰
  • ۶۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت

اخبار تماشاخانه