عضویت در باشگاه تماشاگران
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/21662_thethirdofmay_image.2d42c6.jpeg

  سوم ماه می

  سوم ماه می

  ن و ک :سعید حسنلو
  • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
  • ۲۰ شهریور تا ۲۲ مهر
  • ساعت اجرا: ۲۰:۳۰
  • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • https://zbcdn.cloud/files/cache/44985_raealismmasnouei_image.2d42c6.jpeg

  رئالیسم مصنوعی

  رئالیسم مصنوعی

  کارگردان: ایمان اسکندری
  نویسنده: سمانه زارعی
  • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
  • ۱۴ شهریور تا ۲۲ مهر
  • ساعت اجرا: ۱۸:۰۰
  • ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت

اخبار تماشاخانه