عضویت در باشگاه تماشاگران

تنهایی و تن‌هایی وطن‌هایی

تنهایی و تن‌هایی وطن‌هایی

 • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
 • ۰۹ تا ۳۰ مهر
 • ۲۰۰,۰۰۰، ۱۷۰,۰۰۰ و ۱۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

عروسی خون

عروسی خون

 • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
 • ۰۴ مهر تا ۱۰ آبان
 • ۱۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

چه

چه

 • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
 • ۰۹ مهر تا ۱۰ آبان
 • ۱۵۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

محاکات قبر

محاکات قبر

 • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
 • ۰۴ تا ۲۱ مهر
 • ۱۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت