سایر بازماندگان

سایر بازماندگان

 • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
 • ۲۰ دی تا ۲۸ بهمن
 • ۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

دن کیشوت

دن کیشوت

 • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
 • ۲۰ دی تا ۰۴ بهمن
 • ۷۰,۰۰۰، ۶۵,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

خون خانه زنان

خون خانه زنان

 • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
 • ۱۳ دی تا ۱۳ بهمن
 • ۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

رویای شب نیمه تابستان

رویای شب نیمه تابستان

 • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
 • ۱۳ دی تا ۱۳ بهمن
 • ۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

توفان

توفان

 • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
 • به زودی