عضویت در باشگاه تماشاگران

خارشتر

خارشتر

 • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
 • ۲۵ اردیبهشت تا ۰۱ تیر
 • ۲۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

گنجشک مفرغی

گنجشک مفرغی

 • ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
 • ۲۶ اردیبهشت تا ۰۱ تیر
 • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نکبت

نکبت

 • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
 • ۲۵ اردیبهشت تا ۰۱ تیر
 • ۳۰۰,۰۰۰ و ۲۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

آرت | ART

آرت | ART

 • ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
 • ۲۷ اردیبهشت تا ۰۱ تیر
 • ۲۶۰,۰۰۰ و ۲۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت