بیش از 22 هزار مخاطب در تماشاخانه ایرانشهر

بیش از 22 هزار مخاطب در تماشاخانه ایرانشهر

 

نمایش‌های «پستچی پابلو نرودا» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی، «مرغ دریایی من» به کارگردانی کیومرث مرادی و «دروغ» به کارگردانی آرین رضایی در تماشاخانه ایرانشهر میزبان بیش از بیست‌ودو هزار مخاطب شدند.

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش‌های «پستچی پابلو نرودا» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی با 7 هزار و 641 مخاطب، «مرغ دریایی من» به کارگردانی کیومرث مرادی با 8 هزار 109 مخاطب و «دروغ» به کارگردانی آرین رضایی با 7 هزار و 83 مخاطب در تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفتند.


نمایش «پستچی پابلو نرودا» به کارگردانی علی‌رضا کوشک جلالی در 29 اجرای خودپذیرای 7 هزار و 641 مخاطب شد که از این تعداد 510 مخاطب با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.
طبق این آمار، فروش نمایش «پستچی پابلو نرودا» طی 29 اجرا مبلغ 368 میلیون تومان بوده است.

نمایش «مرغ دریایی من» به کارگردانی کیومرث مرادی نیز در 32 اجرای خودپذیرای 8 هزار و 109 مخاطب شد که از این تعداد 495 مخاطب با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.
طبق این آمار، فروش نمایش «مرغ دریایی من» طی 32 اجرا مبلغ 316 میلیون و 375 هزار تومان بوده است.

نمایش «دروغ» به کارگردانی آرین رضایی نیز در 39 اجرای خودپذیرای 7 هزار و 83 مخاطب شد که از این تعداد 585 مخاطب با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.
طبق این آمار، فروش نمایش «دروغ» طی 39 اجرا مبلغ 274 میلیون و 761 هزار تومان بوده است.


1398/7/30