عضویت در باشگاه تماشاگران

نمایش " قصر موروثی خاندان فرانکنشتاین "

نویسنده، طراح و کارگردان: آتیلا پسیانی - سالن استاد سمندریان - آبان و آذر 98