نمایش: مزامزا

کارگردان: سیروس همتی بازیگران: سامان دارابی، جواد پورزند، الهه زحمتی، سیروس همتی، آرزو نبوت، سروش طاهری، آزیتا نوری وفا